+90 242 3106381 gurhanyalcin@akdeniz.edu.tr

Menü

EĞİTİM BİLGİLERİ

yaptığı tezler, sertifikalar, eğitim bilgileri

Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, Universita Degli Studi di Bologna, Geology / Earth andEnvironmental Sciences, Geology / Earth andEnvironmental Sciences, ITALYA, 2010-2010
Post Doktora, University of Missouri, Geological Sciences & Engineering, Geological Sciences , ABD, 2002-2003
Doktora, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, Maden Yatakları ve Jeokimya, 1991-1995
Yüksek Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ , JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA ABD, 1988-1991
Lisans, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ/MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA, 1984-1988
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Gümüşler (Niğde) Bölgesi Polimetalik Antimuan-Civa Cevherleşmesinin Mineralojisi ve Jeokimyasal İncelemesi", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeoloji/Maden Yatakları ve Jeokimya Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, "Feke – Belenköy Barit Yataklari ve Köken Sorunları", ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Jeoloji/Maden Yatakları ve Jeokimya Haziran, 1991.
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitici Belgesi, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, 2013