+90 242 3106381 gurhanyalcin@akdeniz.edu.tr

Menü

PROJE, PATENT VE TASARIM

desteklenen projeler

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bati Akdeniz Mermer Sektörünün Güncel Durumu Ve Gelecek Projeksiyonu", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR61/15/DFD/0009, Yönetici, 2015
"Burdur İli Bucak İlçesi Civarinda Mermerlerin Teknolojik Özellikleri ve Doğal ve Yapay Radyoaktivite (Gama) Seviyeleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 2241-A(2013/8. DÖNEM), Danışman, 2014
"Antalya İli Civarında Kayaçlarin Teknolojik Özellikleri ve Doğal ve Yapay Radyoaktivite (Gama) Seviyeleri ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi", TÜBITAK Projesi, 2241-A(2013/8. DÖNEM), Danışman, 2014
"Akseki Boksit Yataklarının Jeolojik, Petrografik ve Jeokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi ", TÜBITAK Projesi, 2241-A, Danışman, 2013
"Denizli ve Civarında Kullanılan Pekmez Topraklarının Ağır Metal İçeriklerinin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 2241-A (2013/2 DÖNEM), Danışman, 2013
"Çok Değişkenli İstatistiksel Değerlendirme ile Boğaçayı (Antalya) Havzası (Korkuteli, Kemer ve Konyaaltı Sahil Arası) Su ve Sediment Örneklerine Ait Ağır Metal Birikiminin İncelenmesi", BAP Diğer, 2013.01.0102.003, Danışman, 2014
"Alanya-Manavgat arası (Akdeniz) sahil kumlarının ağır metal içerikleri ve kökeni", BAP Diğer, 2012.01.0102.001, Yönetici, 2015
"Çok Değişkenli İstatistiksel Değerlendirme İle Boğaçayi (Antalya) Havzasi (Korkuteli, Kemer Ve Konyaalti Sahil Arasi) Su Ve Sediment Örneklerine Ait Ağir Metal Birikiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 2013.01.0102.003, Danışman, 2015
"Göksun-Kızılöz (K.MARAŞ) Demir Cevherleşmesinin Mineralojik ve Jeokimyasal Özellikleri (Göksun-Kızılöz (K.Maraş), mineralogical and geochemical characteristics of iron ore)", BAP Diğer, FEB-2010-38, Yönetici, 2011
"Silifke-Alanya arası (Akdeniz) sahil kumlarının ağır metal içerikleri ve kökeni (Silifke-Alanya Between (Mediterranean) coast of the heavy metal content and origin of its)", BAP Diğer, FEB-2009-28, Yönetici, 2011
"Mersin Körfezi (Doğu Akdeniz) Sahil Sedimanlarının Dane Boyu, Ağır Metal Dağılımı ve Ağır Metallerin Kökenlerinin Belirlenmesinde Çok Değişkenli İstatislik Yöntemleri", BAP Diğer, FEB-2008-08, Yönetici, 2009
": İskenderun Körfezi (Doğu Akdeniz, Hatay) Sahil Sedimanlarının Dane Boyu, Ağır Metal Dağılımı Ve Ağır Metallerin Kökenlerinin Belirlenmesinde Çok Değişkenli İstatistik Yöntemleri ", BAP Diğer, FEB-2008-07, Yönetici, 2009
"Bolkardağı (Ayrancı – Karaman) boksit yataklarının jeolojik, petrografik ve jeokimysal incelemesi (Geological, petrographical and geochemical investigation of the Bolkardağ (Ayrancı – Karaman) bauxite deposits)", BAP Arastırma Projesi, FEB-2004-06, Yönetici, 2006
"Ulukışla-Pozantı (Bolkardağları-Niğde) altın ve gümüş potansiyelinin incelenmesi (Investigation of Ulukışla-Pozantı Region (Bolkardağları-Niğde) for its gold and Silver Potential)", BAP Arastırma Projesi, FEB-2001-06, Araştırmacı, 2003
"Ecemiş Fayının Yahyalı (Kayseri)–Pozantı (Adana) arasında kalan kesiminin morfotektonik ve paleosismik özelliklerinin araştırılması, (Morphotectonic and Paleoseismic Activity of Ecemiş Fault Zone between Yahyalı and Pozantı) ", BAP Arastırma Projesi, FEB-2001-025, Yönetici, 2004
"Mazmılı Ofiyolitlerinde görülen kromit cevherlerinin jeolojik ve metalojenik incelemesi", BAP Arastırma Projesi, FEB-2001-021, Yönetici, 2004
"Niğde Masifi Metalik Madenleri: Antimuan Cevherleşmesi (The Niğde Massif Metalic Mines: Antimon Ore)", BAP Arastırma Projesi, FEB-2000-09, Yönetici, 2004