+90 242 3106381 gurhanyalcin@akdeniz.edu.tr

Menü

YAYINLAR & ESERLER

sci, ssci, ahci indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler, hakemli kongre/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alanlar, diğer dergiler/yayınlar

Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Ünal S., Yalçin M.G., "Natural radioactivity levels and associated radiation hazards in ophiolites around Tekirova, Kemer, and Kumluca Touristic Regions in Antalya, Turkey", Journal Of Radioanalytical And Nuclear Chemistry, vol.316, pp.321-330, 2018 (Link)
Ünal S., Yalçin M.G., Bilge Ocak S., Yalcin R., Ozmen S.F., "Computation of gamma radioactivity of natural rocks in the vicinity of Antalya province and its effect on health", Kerntechnik, vol.83, pp.112-120, 2018 (Link)
Nyamsari D.G., Yalçin M.G., "Statistical analysis and source rock of the Minim-Martap plateau bauxite, Cameroon", Arabian Journal Of Geosciences, vol.10, 2017 (Link)
Cengiz M.F., Kiliç S., Yalçin F., Kiliç M., Yalçin M.G., "Evaluation of heavy metal risk potential in Bogacayi River water (Antalya, Turkey)", ENVİRONMENTAL MONİTORİNG AND ASSESSMENT, vol.189, 2017
Yalçin F., Kiliç S., G. Nyamsari D., Yalçin M.G., Kiliç M., "Principal Component Analysis of Integ rated Metal Concentrations of Bogacayi Riverbank Sediments in Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.25, no.2, pp.471-485, 2016 (Abstract)
Battaloğlu R., Yalçin F., Yakupoğlu E., İlbeyli N., Yalçin M.G., "Multivariate Analyses to Determine the Origin of Some Polycyclic Aromatic Hydrocarbons PAHs in Honey Samples", OXIDATION COMMUNICATIONS, vol.39, pp.1547-1554, 2016 (Link)
Yalçin F., Nyamsari D., Paksu E., Yalçin M.G., "Statistical Assessment of Heavy Metal Distribution and Contamination of Beach Sands of Antalya-Turkey: an Approach to the Multivariate Analysis Techniques", FILOMAT, vol.30, pp.945-952, 2016 (Link)
Yalçin M.G., Setti M., Karakaya F., Saachi E., İlbeyli N., "Geochemical and mineralogical characteristics of beach sediments along the coast between Alanya and Silifke (southern Turkey)", CLAY MINERALS, vol.50, pp.233-248, 2015 (Abstract)
Yalçin M.G., Özlem Ç., Karaman M.E., "The Use of Multivariate Statistics Methods to Determine Grain Size Heavy Metal Distribution and Origins of Heavy Metals in Mersin Bay Eastern Mediterranean Coastal Sediments", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, pp.2696-2702, 2013
Yalçin M.G., Şimşek G., Ocak S.B., Yalçin F., Kalaycı Y., Karaman M.E., "Multivariate Statistics And Heavy Metals Contamination In Beach Sediments From The Sakarya Canyon, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.25, pp.2059-2066, 2013
Yalçin M.G., İlhan S., "Major And Trace Element Geochemistry Of Bauxites Of Ayranci, Karaman, Central Bolkardag, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.25, pp.2893-2904, 2013
Battaloğlu R., Candar S., Yalçin M.G., Yalçin F., "Component Analysis And Determination Of Heavy Metal Accumulation In Euphorbia Macroclada Boiss (Nigde, Turkey)", Asian Journal of Chemistry, vol.25, pp.8545-8548, 2013
Yalçin M.G., Cevik O., Karaman M.E., "Use of Multivariate Statistics Methods to Determine Grain Size, Heavy Metal Distribution and Origins of Heavy Metals in Mersin Bay (Eastern Mediterranean) Coastal Sediments", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.25, pp.2696-2702, 2013
Yalçin M.G., Tümüklü A., Sönmez M., Erdağ D.Ş., "Application Of Multivariate Statistical Approach To Identify Heavy Metal Sources In Bottom Soil Of The Seyhan River (Adana), Turkey", Environmental Monitoring and Assessment, vol.164, 2010
Yalçin M.G., "Heavy Mineral Distribution As Related To Environmental Conditions For Modern Beach Sediments From The Susanoglu (Atakent, Mersin, Turkey)", Environmental Geology, vol.58, 2009
Yalçin M.G., Narin İ., Soylak M., "Multivariate Analysis Of Heavy Metal Contents Of Sediments From Gumusler Creek, Nigde, Turkey", Environmental Geology, vol.137, 2008
Osman S., Kılıç A.M., Yalçin M.G., Aykamış A.S., Sönmez M., "The 2001 Adana Landslide And Its Destructive Effects, Turkey", Environmental Geology, vol.54, pp.1489-1500, 2008
Yalçin M.G., İlhan S., "Multivariate Analyses To Determine The Origin Of Potentially Harmful Heavy Metals In Beach And Dune Sediments From Kizkalesi Coast (Mersin), Turkey", Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, vol.81, 2008
Yalçin M.G., Ünal B., "Multivariate Statistical Approach To Identify Heavy Metal Sources In Urban Roadside Soils Of Manisa, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.20, 2008
Yalçin M.G., Aydin O., Elhatip H., "Heavy metal contents and the water quality of Karasu Creek in Nigde Turkey", ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, vol.137, pp.169-178, 2008
Yalçin M.G., İlhan S., "Major And Trace Element Geochemistry Of Terra Rossa Soil In The Kucukkoras Region, Karaman, Turkey", Geochemistry International (Geokhimiya), vol.46, 2008
Yalçin M.G., "Heavy Metal Sources In Sultan Marsh And Its Neighborhood, Kayseri, Turkey", Environmental Geology, vol.53, pp.399-415, 2007
Yalçin M.G., "Heavy Metal Contents Of The Karasu Creek Sediments, Nigde, Turkey", Environmental Monitoring and Assessment, vol.128, pp.351-357, 2007
Yalçin M.G., "Heavy Metal Contamination Along The Nigde-Adana Highway, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.19, pp.1506-1518, 2007
Yalçin M.G., "Application Of An Artificial Intelligence To The Estimation Of Water Quality Parameters: Water Quality Of Nigde Creek Water, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.19, pp.2325-2334, 2007
Yalçin M.G., "So2 And Total Particulate Matter (Pm) Concentrations During Seven Years In The City Of Nigde, Turkey", Fresenius Environmental Bulletin, vol.16, pp.352-358, 2007
Ünal B., Eren M., Yalçin M.G., "Investigation Of Leakage At Atatürk Dam And Hydroelectric Power Plant By Means Of Hydrometric Measurements", Engineering Geology , vol.93, pp.45-63, 2007
Yalçin M.G., Battaloğlu R., İlhan S., "Heavy Metal Sources in Sultan Marsh and its Neighborhood Kayseri Turkey", ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.53, pp.399-415, 2007
Tümüklü A., Yalçin M.G., Sönmez M., "Detection Of Heavy Metal Concentrations In Soil Caused By Nigde City Garbage Dump", Polish Journal of Environmental Studies, vol.16, pp.651-658, 2007
Yalçin M.G., Battaloğlu R., "Investigation Of Heavy Metals Pollution Along The Nigde-Kayseri Road, Turkey", Asian Journal of Chemistry, vol.19, pp.2257-2264, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Battaloglu R., Yalçin F., Yakupoğlu E., İlbeyli N., Yalçin M.G., "MULTIVARIATE ANALYSES TO DETERMINE THE ORIGIN OF SOME POLYCYCLIC AROMATIC HYDROCARBONS (PAHs) IN HONEY SAMPLES", Oxidation Communications, vol.39, pp.1547-1554, 2016
Yalçin M.G., "Basınçlı Akışkan Sondajlarında Dolaşım Bozukluğundan Kaynaklanan Fışkırma Sorununa Bir Örnek: Nevşehir – Gülşehir, Yakatarla Co2 Sondajı", Jeoloji Mühendisleri Dergisi, cilt.2, ss.117-143, 2009
Yalçin M.G., "Of Tuffite And Andesite Stones Monuments In Urban Areas (Niğde, Central Turkey)", Niğde Şehir merkezindeki tüf ve andezitlerden inşa edilmiş sanat yapılarında görülen yıpranmalar), Prof.Dr.Servet YAMAN özel sayı, Geosound, 52, 21-41, (2008). (İngilizce baskı), ss.21-41, 2008
Yalçin M.G., "Kemerhisar (Niğde) Yöresi Doğal Karbondioksit ", (CO2) Gazının Özellikleri ve Üretim Tekniği”. Geosound, ss.167-184, 2007
Yalçin M.G., "Toprak Örneklerinde Ağır Metal Birikimlerinin Analizi Ve Değerlendirilmesinde Kullanılan Bazı Teknikler", Toksikoloji Dergisi, ss.39-47, 2007
Yalçin M.G., "Niğde Merkezi So2 Ve Partiküler Madde (Pm) Anomalisi", Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, ss.267-280, 2005
Yalçin M.G., "Rotary Sondaj Yöntemi İle Karbondioksit (Co2) Gazının Çıkarılma İşlemleri Ve Karşılaşılan Problemler", Selçuk Üni., Müh. Mim.Fakültesi Dergisi, ss.55-64, 2005
Yalçin M.G., "İspirtepe (Niğde) Civarı Karbonatlı Çinko-Kurşun Yataklarının Jeolojik Ve Mineralojik Özelikleri", Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, ss.57-65, 2004
Yalçin M.G., "Niğde Masifi Metalik Maden Yataklarının Mineralojisi Ve Jenezi", Geosound, ss.49-65, 2001
Yalçin M.G., "Germanium Contents Of Carbonate-Hosted Pb-Zn Ores Occuring In Aladağ District (Zamantı-Niğde)", Geosound, ss.29-38, 2001
Yalçin M.G., "Niğde Merkezinde Hava Kirliliğinin İncelenmesi", Niğde Üni. Muhendislik Dergisi, ss.21-29, 2000
Yalçin M.G., "Meydanyaylası (Niğde) Civarı Karbonatlı Çinko-Kurşun Yataklarının Mineralojisi Ve Jeokimyasal Özellikleri", Geosound, ss.73-86, 2000
Yalçin M.G., "Okyanusların Jeomorfolojisi Ve Tektoniği", Çukurova Üni. Müh. Mim. Fak. Dergisi, ss.260-287, 1996
Yalçin M.G., "Gümüşler (Niğde) Antimuan – Civa Cevherleşmesinin Mineralojik Incelenmesi", Geosound, ss.189-201, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yalçin M.G., "“Statistical Approach And Heavy Metal Analyses Of Konyaalti (Antalya, Turkey) Coast Water”", Goldschmith2013 Conferance, Italy, ANTALYA, TÜRKIYE, , pp.1-
Uras Y., Güneş A., Çalışkan V. , Yalçin M.G., İlbeyli N., "Petrological and geochemical Characteristics of the Buyukkizilcik Syenite, Kahramanmaras (Turkey)", International Multidisciplinary Scientific Geoconference 2017 , Varna, BULGARISTAN, 29 Haziran - 5 Temmuz 2017, pp.425-430
Güneş A., Demirtaş F., Güneş M., Koç K., Uçar F., İlbeyli N., et al.,"Ağır Metallerin İnsan ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri", 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, vol.1, no.1, pp.135-136 (Link)
Tarinç O.K., Yalçin M.G., Leventeli Y., "Mermer Ocaklarında Blok Alımı ve Çalışma Prensipleri (Elmalı – Antalya)", Ç.Ü. Uluslararası Katılımlı 40. Yıl Jeoloji Sempozyumu, ADANA, TÜRKIYE, 3-6 Mayıs 2017, ss.197-198
Yalçin M.G., İlbeyli N., "Assesment of natural molasses soil in terms of Medical Geology", 7th Internationa Conference on Medical Geology "MedGeo2017", MOSKOVA, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.40-40
Yalçin F., İlbeyli N., Aydın O. , Yalçin M.G., Leventeli Y., "A STATISTICAL APPROACH OF HEAVY METAL POLLUTION INDEX IN CREEK SURFACE WATER SAMPLES (NIGDE, TURKEY)", 7. International Conference on Medical Geology, Moskova, RUSYA, 28 Ağustos - 1 Eylül 2017, pp.82-82
Yalçin M.G., Nyamsari D.G., Kaya Başar E., Yalçin F., "STATISTICAL ASSESSMENT OF RARE EARTH ELEMENTS OF BAUXITE DEPOSITS OF MINIM-MARTAP PLATEAU, CAMEROON", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), Albena, BULGARISTAN, 29 Haziran - 7 Temmuz 2016, pp.819-820
Kiliç S., Yalçin M.G., Kiliç M., Yalçin F., "Bogaçayı(Antalya) Havzası(Korkuteli, Kemer Ve Konyaaltı Sahil Arası) Su Örneklerine Ait As, Cr, Mn, Co, Ni Içerilkleri", EsAn 2014 III. ESER ANALİZ ÇALIŞTAYI, TOKAT, TÜRKIYE, 15 Mayıs 2014 - 17 Mayıs 2016, ss.158-158
Yalçin M.G., Aktürk Ö., Paksu E., "The Contribution of West Mediterranean Cities (Antalya, Isparta and Burdur) to Turkey's Natural Stones-Marble Export", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM2016), ALBENA, BULGARISTAN, 28 Haziran - 7 Temmuz 2016, vol.1, no.2, pp.875-880 (Link)
Paksu E., Yalçin M.G., Ünal S., Özmen S.F., Nyamsari D.G., "Bucak İlçesi Mermerlerinin Uranyum Aktivite Konsantrasyonu ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.386-387
Yalçin M.G., Nyamsari D.G., Yalçin F., Paksu E., "Seperation of Heavy Metals and Some Elements by Factor Analysis in Manavgat – Alanya Beach Sands, Antalya, Turkey", 25 th Goldschmidt, Prag, CEK CUM., 16-21 Ağustos 2015, pp.3487-3487
Yalçin M.G., Yalçin F., Nyamsari D. , Paksu E., "Statistical Assesment Of Heavy Metals Distribution And Contamination Of Beach Sand Along The Manavgat-Alanya Costline Of Antalya,Turkey", the 28 th International Confarance of Jangjeon Mathematical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2015, pp.127-127
Yalçin M.G., Paksu E., Ünal S., Özmen S.F., Nyamsari D.G., "Bucak İlçesi Mermerlerinin Uranyum Aktivite Konsantrasyonu Ve Insan Sağlığı Üzerine Etkisi", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı , ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.386-387
Yalçin M.G., Nyamsari D.G., Yalçin F., Paksu E., "Seperation of Heavy Metals and Some Elements by Factor Analysis in Manavgat – Alanya Beach Sands, Antalya, Turkey", 25 th Goldschmidt, Prag, CEK CUM., 16-21 Ağustos 2015, pp.3487-3487
Mirza A., İlbeyli N., Yalçin M.G., Paksu E., Nyamsari D., "Geochemistry of Iron Ore Deposits from the Singhbhum-Orissa Craton (India)", Inter ational Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015), Albena, BULGARISTAN, 18-24 Haziran 2015, pp.321-328
Paksu E., Yalçin M.G., Nyamsari D.G., "Ağır Metal Analizinde Basamaklı Ekstraksiyon Yönteminin Kullanılması ve Tıbbi Jeoloji Açısından Değerlendirilmesi: Manavgat-Antalya Sahil Kumları Örneği", 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu , KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.87-88
Yalçin M.G., Mirza A., İlbeyli N., Paksu E., Narin İ., "Use of Graded Extraction Method to Determine the Source of Heavy Metals (Zn & Fe) in beach Sand along the Manavgat-Alanya Coastline of Antalya (Turkey)", International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2015), Albena, BULGARISTAN, 18-24 Haziran 2015, pp.735-741
Yalçin F., Nyamsari D.G. , Paksu E., Yalçin M.G., "Statistical Assesment of Heavy Metals Distribution and Contamination of Beach Sand Along the Manavgat-Alanya Costline of Antalya, Turkey", The 28th International Conference of Jangjeon Mathematical Society, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-19 Mayıs 2015, pp.127-127
Yalçin M.G., Yüksel S., Çopuroğlu İ., Aslan E., Akçadağ T., Paksu E., "The Observation Of Gallbladder Stone In The Nigde City, Central Turkey", V International Symposium Biogenic-abiogenic iteractions in natural and antropogenic systems, SAINT PETERSBURG, RUSYA, 20-22 Ekim 2014, pp.214-214
Yalçin M.G., Nyamsari D.G., Paksu E., "Mineralogy and Geochemistry of Bauxite Deposits of Karaman Area (Turkey)", 30 th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism”, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.225-226
Kiliç S., Yalçin F., Kiliç M., Yalçin M.G., Paksu E., "Chemical Content and Statistical Correlation of Rare Earth Elements (REE) Between Boğaçayı (Antalya) river sediment and Alanya-Manavgat (Akdeniz) Beach sand", 30 th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism”, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.93-96
Güngör A., Yalçin M.G., Yaka İ.F., "JEOTERMAL ENERJİ İLE ÇALIŞAN ORGANİK RANKİNE ÇEVRİMİ", Türkiye Jeotermal Enerji Çalıştayı, İZMİR, TÜRKIYE, 6-7 Kasım 2014, ss.43-48
Yalçin M.G., Paksu E., Kiliç S., "La, Ce, Y, and Sc (Rare Earth Elements) Contents of Coastal Sands Between Alanya ve Manavgat (Western Mediterranean) Areas", 30 th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism”, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.222-225
Yalçin M.G., Paksu E., "Rare earth elements (REE) Contents of Bauxite deposits of Bolkardağı (AYRANCI – KARAMAN)", 30 th International Conference on “Ore Potential of Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism”, ANTALYA, TÜRKIYE, 29 Eylül - 2 Ekim 2014, pp.220-222
Kiliç S., Yalçin M.G., "Güre(Balıkesir) Kaplıca Sularında Ağır Metal Analizi", 6. ULUSLARARASI KATILIMLI JEOKİMYA SEMPOZYUMU, MERSİN, TÜRKIYE, 14-17 Mayıs 2014, pp.252-253
Yalçin M.G., İlbeyli N., Yaman S., Yalçin F., "Genetic Features of Gümüşler (Niğde, Turkey) Polymetallic Antimony-Mercury Mineralization", 30th International Conference on Alkaline, Kimberlite and Carbonatite Magmatism, MOSKOVA, RUSYA, 16-17 Eylül 2013, pp.61-62
Yalçin F., Yalçin M.G., Kiliç S., "Statistical Approach and Heavy Metal Analyses of Konyaalti (Antalya, Turkey) Coast Water", Goldschmidt 2013, Floransa, ITALYA, 25-30 Ağustos 2013, vol.77, no.5, pp.1459-1459 (Link)
Kiliç M., Yalçin M.G., Kiliç S., Battaloğlu R., "Niğde Pekmez Örneklerinde Ağır Metal Analizi", 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2013, ss.169-174
Yalçin M.G., "Niğde Bölgesi Pekmezlerinde Ağır Metal İçerikleri", 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, , ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2013, ss.69-74
Yalçin M.G., "Niğde Bölgesi Safra Taşlarının Araştırılması", 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2013, ss.283-284
Yalçin M.G., "İskenderun Körfezinde Ağır Metal Zenginleşmesi Ve Tıbbi Yönden İncelenmesi", 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2013, ss.275-277
Yalçin M.G., "Burdur, Isparta, Antalya İllerinde Bulunan Mermerlerin Doğal Ve Yapay Radyoaktivite Seviyeleri Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi", 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2013, ss.261-270
Yalçin M.G., "Denizli Bölgesi Pekmez Topraklarının Ağır Metal İçerikleri Ve İnsan Sağlığı Üzerine Etkileri", 2.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2013, ss.305-306
Yalçin M.G., "Polygenetic Soils In The Closed Depressions Of The Travertine Complex Of Antalya, Turkey", International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Geology, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-23 Haziran 2012, pp.199-204
Yalçin M.G., İlbeyli N., Pearce J.A., Yalçin F., "Field, petrographic and geochemical characteristics of the alkaline magmatism in central Anatolia (Turkey)", XXIX International Conference “Ore potential of alkaline and carbonatite magmatism, SUDAK, UKRAYNA, 1-4 Eylül 2012, pp.124-125
Yalçin M.G., "Geology Of The Antalya Tufa And Its Effect On Soils", International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Geology, KARAMAN, TÜRKIYE, 17-23 Haziran 2012, pp.107-114
Yalçin M.G., "Origin Of The Red Soils In The Bolkardag Region: Pinarkaya-Kayaonu Case, (Karaman, Turkey)", International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2012, Geology, KARAMAN, TÜRKIYE, 17-23 Haziran 2012, pp.149-154
Yalçin M.G., Karaman M.E., "Origin of the red soils in the Bolkardağ region: Pınarkaya-Kayaönü case (Karaman,TURKEY)", 12 th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, Albena, BULGARISTAN, 17-23 Haziran 2012, pp.149-154
Yalçin M.G., "Geothermal Drilling Operation In Omer-Gecek (Afyonkarahisar) Area, Turkey", International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, IESCA-2012, İZMİR, TÜRKIYE, 1-5 Ekim 2012, pp.224-225
Yalçin M.G., "Field, Petrographic And Geochemical Characteristics Of The Alkaline Magmatism In Central Anatolia (Turkey)", XXIX International Conferance “Ore potential of Alkaline, kimberlite and carbonatite magmatism-2012, , Sudak, UKRAYNA, 14-22 Eylül 2012, pp.124-125
Yalçin M.G., "Üç Sektöre Göre Temel Bileşenler Analiz Yöntemi Kullanarak Doğu Akdeniz Sahil Kumlarına Ait Riskli Ağır Metal Lokasyonlarının Belirlenmesi", JMO 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 7-11 Nisan 2011, ss.51-53
Yalçin M.G., "Safra Kesesi Taşlarının Petrografik Ve Ftır Yöntemi İle İncelemeleri ", JMO 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-8 Mart 2011, ss.53-55
Yalçin M.G., " Madsan (Çamardı–Niğde) Antimonit (Sb) Cevherleşmesinde Perografik Çalışmalar", JMO 64. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-5 Şubat 2011, ss.210-211
Yalçin M.G., "The Effects Of Organic Carbon And Clay On Soil Aggregation: A Micromorphological Study", European Clay Conference, Dedeman Antalya Hotel & Convention Center, Antalya, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.187-187
Yalçin M.G., "Origin Of The Red Soils (Terra Rossa) In The Mediterranean Region; An Example From Pinarkaya, Karaman, Turkey", European Clay Conference, Dedeman Antalya Hotel & Convention Center, Antalya, ANTALYA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2011, pp.193-193
Yalçin M.G., "Bolkardağı Bauxite Deposits At Ayrancı, Karaman, Central Turkey. Part 2. Mineralogical And Petrographical Studies.", XIX Congress of The Carpathian-Balkan Geological Association, Official Journal of the Carpathian-Balkan Geological Association, ISSN 0324-0894, Thessaloniki, YUNANISTAN, 23-26 Eylül 2010, pp.177-177
Yalçin M.G., "The Application Of Graded Extraction On Coastal Sand (Tasucu Coastal, South Of Turkey).", International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2010, Mining and Geology, MANİSA, TÜRKIYE, 22-23 Haziran 2010, pp.165-172
Yalçin M.G., "Bolkardağı Bauxite Deposits At Ayrancı, Karaman, Central Turkey. Part I. Geological Setting", XIX Congress of The Carpathian-Balkan Geological Association, Official Journal of the Carpathian-Balkan Geological Association, ISSN 0324-0894, Thessaloniki, YUNANISTAN, 23 Eylül - 26 Ekim 2010, pp.414-414
Yalçin M.G., "Mersin Körfezi Sahil Kumlarında Ağır Metal Birikim Oranları ", 62. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Mart 2009, ss.538-539
Yalçin M.G., "Kapadokya Bölgesinde Karbondioksit Salınım Problemleri Ve Gerekli Tedbirler", JMO., 1.Tıbbi Jeoloji Çalıştayı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 30 Ekim - 1 Kasım 2009, ss.214-224
Yalçin M.G., "Gümüşler Deresine Etki Eden Kirleticiler Ve Gerekli Tedbirler", Uluslar arası Katılımlı 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 2009, ss.200-201
Yalçin M.G., "Organik Maddece Zengin İskenderun Körfezi Sahil Kumlarında Ağır Metal Zenginleşmesi", 62. Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-7 Şubat 2009, ss.542-543
Yalçin M.G., "Doğal Karbondioksit Amaçlı Sondaj Kuyusunda (S-11 Kemerhisar) Kullanılan Öteleme Sıvısı Yardımıyla Basmalı Tecrit Yöntemi", Maden Yatakları ve Jeokimya Çalıştayı, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2008, ss.11-11
Yalçin M.G., "Kemerhisar (Niğde) Bölgesindeki 11 Nolu Co2 Kuyusundan Çıkan Gaz Debisinin Hesaplanması", Maden Yatakları ve Jeokimya Çalıştayı,, ADANA, TÜRKIYE, 23-25 Ekim 2008, ss.1-11
Yalçin M.G., "Deterioration And Heavy Metal Impacts Of Stones Monuments In Urban Areas (Manisa, Western Turkey)", The Symkent MKTU Science Symposium- University -Symkent- Kazakstan, , MANİSA, TÜRKIYE, 22-24 Mayıs 2008, pp.9-21
Yalçin M.G., "Sultan Sazlığı Havzası Toprak Alanlarına Etki Eden Kirleticiler Ve Gerekli Tedbirler”, Niğde Üni.", Kapadokya Yöresinin Jeolojisi Sempozyumu, NİĞDE, TÜRKIYE, 11-14 Nisan 2007, ss.224-225
Yalçin M.G., "Küçükkoraş (Ayrancı-Karaman) Boksit Yataklarının Oluşumu", JMO 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 13-17 Ağustos 2007, ss.200-203
Yalçin M.G., "Ağrı Merkez Ve İlçelerinde Yapılan İçme Suyu Amaçlı Sondaj Kuyuları Ve Sondajların Yapımında Kullanılan Teknikler", JMO 60. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 2-6 Temmuz 2007, ss.374-377
Yalçin M.G., "Terra-Rossalarda Bulunan Ağır Metal İçerikleri", II.Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi-Çevre, BURSA, TÜRKIYE, 18-21 Mayıs 2007, ss.38-39
Yalçin M.G., "Toprak İçerisindeki Ağır Metal Oranları", II.Disiplinlerarası Toksikoloji Kongresi-Çevre, BURSA, TÜRKIYE, 5-9 Haziran 2007, ss.39-40
Yalçin M.G., "Topraklardaki Ağır Metal Kaynaklarının Tanımlanmasında Çok Değişkenli İstatistik Ve Cbs Yöntemlerinin Kullanılması", CU 30.Yıl Jeoloji Semposyumu, ADANA, TÜRKIYE, 7-10 Mart 2007, ss.230-231
Yalçin M.G., "Investigating The Usage Of Altunhisar (Nigde) Sand As Industrial Material", Proceedings of 6th International Industrial Minerals Symposium, 1-3 February, İZMİR, TÜRKIYE, 1-3 Şubat 2007, pp.373-383
Yalçin M.G., "Küçükkoraş (Orta Toroslar) Terra Rossalarının Kimyasal İçeriklerinin Yorumlanmasına Çok Değişkenli İstatistiksel Yaklaşım", CU 30.Yıl Jeoloji Semposyumu, ADANA, TÜRKIYE, 1-6 Ocak 2007, ss.51-52
Yalçin M.G., "Küçükkoraş (Ayranci-Karaman) Boksit Yataklarinin Cevher Parajenezi", JMO 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 3-7 Mayıs 2006, ss.161-162
Yalçin M.G., "Geochemistry Of The Terra Rossa Developed On The Upper Permian Dedeköy Formation, Ayrancı, Karaman, Central Turkey", Goldschmidt Conference, Geochimica et Cosmochimica Acta, Vol 70, A716-A727, Melbourne/Australia 2006. (Web of Science), Melbourne, AVUSTRALYA, 16-27 Temmuz 2006, pp.70-70
Yalçin M.G., "Küçükkoraş (Karaman) Boksit Yataklarinin Stratigrafik Konumu", JMO 59. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 1-4 Haziran 2006, ss.160-161
Yalçin M.G., "Niğde-Kayseri Karayolu Kenarında Toprakta Ağır Metal Kirliliğinin İncelenmesi", XX Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-8 Ocak 2006, ss.99-100
Yalçin M.G., "Karasu Deresi (Niğde) Sediment Örneklerinin Ağır Metal Derişimleri", XX Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 5-9 Şubat 2006, ss.98-99
Yalçin M.G., "Terra Rossaların (Küçük Koraş -Karaman) Jeokimyasal Özellikleri", XX Ulusal Kimya Kongresi, KAYSERİ, TÜRKIYE, 4-7 Nisan 2006, ss.97-98
Yalçin M.G., "İnce Kesit Gözlenen Mineralin Görüntü Analizi Yöntemini Kullanarak Tanınması", JMO 58. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-14 Kasım 2005, ss.308-308
Yalçin M.G., "Mikrokesit Örneklerinden Kiltaşı Ve Kumtaşının Yapay Sinir Ağı İle Belirlenmesi", 12. Ulusal Kil Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.465-475
Yalçin M.G., "Poligon Yöntemiyle Rezerv Hesabı; Kayşat (Niğde) Kil-Marn Sahası", 12. Ulusal Kil Sempozyumu, VAN, TÜRKIYE, 5-9 Eylül 2005, ss.375-383
Yalçin M.G., "Kemerhisar (Nigde), The Stratigraphy Of Kemerhisar (Nigde) Co2 Deposit", 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, May 11-13, p36, Ankara, 2005, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, pp.36-36
Yalçin M.G., "(Nigde), The Position Of Kemerhisar (Nigde) Co2 Deposits And Foundations", 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, May 11-13, p37, Ankara, 2005, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, pp.37-37
Yalçin M.G., "Islahiye-Payas Bölgesi Boksit Yataklarının Özellikleri Ve Türkiye Boksit Yatakları İçindeki Yeri", 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.223-225
Yalçin M.G., "Altunhisar (Niğde) Kumunun Mineralojik Ve Kimyasal Özellikleri", 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.122-124
Yalçin M.G., "Hasançelebi (Malatya) Fe-Yatağının Mineral Parajenezi Ve Cevher-Skapolit Ilişkisi", Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 23-25 Haziran 2005, ss.109-121
Yalçin M.G., "Su Kalite Tesbiti'Nde Yapay Sinir Ağları Modellemesi", XIX. Ulusal Kimya Kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 5-8 Aralık 2005, ss.145-146
Yalçin M.G., "The Drilling Procedure Of Transfering Carbondioxide Gas In Nigde (Kemerhisar)", 15th International Petroleum and Natural Gas Congress and Exhibition of Turkey, May 11-13, p38, Ankara, 2005, ANKARA, TÜRKIYE, 11-13 Mayıs 2005, pp.38-38
Yalçin M.G., "Geological, Petrographic, Physical And Chemical Evaluation Of The Nigde-White Marbles (Nigdeturkey)", 41st Forum on The Geology of Industrial Minerals, May 22-30, 25-26, İstanbul, 2005, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-30 Mayıs 2005, pp.25-26
Yalçin M.G., "Niğde Merkezi (Selçuk Mahallesi) Zemin Özelliklerinin İncelemesi", 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.174-175
Yalçin M.G., "Bolkar Dağı (Ayrancı – Karaman) Diyasporik Boksitlerinin Petrografik Incelemesi", 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.124-126
Yalçin M.G., "Türkiye Boksit Yataklarına Yeni Bir Bakış", 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.119-122
Yalçin M.G., "Yapay Sinir Ağları Kullanarak Çökel Parçaların Yuvarlaklığının Belirlenmesi", 40.Yıl Jeoloji Sempozyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2005, ss.42-44
Yalçin M.G., "Significance And Potential Of Geothermal Energy Of Turkey", The first Cappadocia Mechanical Engineering Symposizum, CMES-04, 552-559, Cappadocia, 2004, NİĞDE, TÜRKIYE, 5-8 Mart 2004, pp.552-559
Yalçin M.G., "Bolkardağ (Orta Anadolu-Niğde-Ulukışla) Civarında Bulunan Damar Tipi Pb-Zn Yataklarının Mineralojik Incelenmesi", JMO 57. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 17-20 Şubat 2004, ss.250-251
Yalçin M.G., "Significant Characteristics Of Volcanogenic Massive Sulfide Deposits Of The Eastern Pontides (Ne Turkey)", A Through Comparison to Japanese Kuroko Deposits, Sao Paulo, BREZILYA, 17-19 Temmuz 2004, pp.873-876
Yalçin M.G., "Geochemical Characteristics Of The Kolsuz Area Clays (Nigde-Central Anatolia)", ICAM-BR, Sao Paulo, ISBN 85-98656-02-X, p643-646, Apllied Mineralogy, Pecchio et al. (eds), Brazil, 2004, Sao Paulo, BREZILYA, 1-5 Temmuz 2004, pp.643-646
Yalçin M.G., "Optice And X-Ray Difractometre Investigations Of Kidney Stones", III. Uluslararası Katılımlı Beslenme, Çevre ve Kanser Sempozyumu, GEMZAR, MERSİN, TÜRKIYE, 5-8 Ocak 2004, ss.75-75
Yalçin M.G., "Mineralogic And Physical Characterizatoin Of The Oltustone, A Mystical Gemstone (Occurring Around Oltu-Erzurum-Eastern Turkey)", ICAM-BR, Sao Paulo, ISBN 85-98656-02-X, p537-539, Apllied Mineralogy, Pecchio et al. (eds), Brazil, 2004, Sao Paulo, BREZILYA, 7-10 Haziran 2004, pp.537-539
Yalçin M.G., "Position And İmportence Of Hydraulic Energy In Renew Energy Sources Of Turkey", The first Cappadocia Mechanical Engineering Symposizum, CMES-04, 146-152, Cappadocia, 2004, NİĞDE, TÜRKIYE, 2-4 Nisan 2004, pp.146-152
Yalçin M.G., "Mineralogic And Genetic Investigation Of Pb-Zn Vein-Type Deposits Occurring In The East Of Çamardı (Niğde-Central Anatolia)", 16th International Conference on Basement Tectonics ‘02, Univ. of Missouri-Rolla, p55, Missouri-Rolla USA, 2002, Missouri-Rolla , ABD, 2-5 Şubat 2002, pp.55-55
Yalçin M.G., "Geological, Mineralogical And Geochemical Characteristics Of Kolsuz (Niğde) Clay Deposit", 4th International Turkish Geology Symposium, ITGS, 24-28 September, p53, Adana, 2001, ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2001, pp.53-53
Yalçin M.G., "Geology, Mineralogy And Geochemistry Of Carbonate-Hosted Karagöl Zn-Pb Vein Deposit (Niğde-Turkey)", 4th International Turkish Geology Symposium, ITGS, 24-28 September, p52, Adana, 2001, ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2001, pp.52-52
Yalçin M.G., "Örtülü Maden Yataklarının Ağır Mineral Analiz Yöntemlerine Göre Aranması", JMO 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 7-10 Şubat 2000, ss.333-334
Yalçin M.G., "Niğde Masifi Metalik Maden Yatakları", JMO 53. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 8-12 Mayıs 2000, ss.16-17
Yalçin M.G., "İspirtepe (Niğde) Civarı Karbonatlı Çinko-Kurşun Yataklarının Mineralojisi Ve Jeokimyasal Özelikleri", Aksaray Mühendislik Fakültesi WORKSHOP, KONYA, TÜRKIYE, 5-9 Mayıs 2000, ss.39-40
Yalçin M.G., "Divriği (Sivas) Ve Hasançelebi (Malatya) Demir Yataklarının Mineralojik – Jenetik Benzerlikleri", MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdurlugu ve Cumhuriyet Üniversitesi. Ofiyolit, Granitoyid İlişkisiyle Gelişen Demir Yatakları Sempozyumu, SİVAS, TÜRKIYE, 1-6 Ocak 1998, ss.139-147
Yalçin M.G., "Kolsuz (Niğde) Kil Yatağının Jeolojisi, Mineralojisi Ve Jenetik İncelemesi", Fırat Üniversitesi 20.Yıl Sempozyumu, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 6-10 Şubat 1998, ss.107-108
Yalçin M.G., "Ecemiş Fay Kuşağı Batı Bloğundaki Çamardı Ve Gümüşler Antimuan Yataklarının Morfolojik Yapısal Ve Jenetik Yönden Karşılaştırılması", Niğde Üni. Jeo. Müh. Workshop I, NİĞDE, TÜRKIYE, 5-8 Nisan 1998, ss.150-162
Yalçin M.G., "Orta Anadolu Fay Kuşağı Ile İlgili Volkanitlerdeki Kil Mineralleri Ve Jenezi: Mercanobası- Melendiz (Niğde)", Niğde Üni. Jeo. Müh. Workshop I, NİĞDE, TÜRKIYE, 4-8 Mart 1998, ss.184-194
Yalçin M.G., "Armutlar Tepe (Niğde) Antimuan Cevherleşmesinin Jeolojisi", Selçuk Üni. Müh. Mim. Fak. Jeoloji Böl. 20.Yıl Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 1-5 Ocak 1997, ss.511-520
Yalçin M.G., "Belenköy, (Feke – Adana) Paleozoyik Birimlerdeki Baryum Anomalisi", JMO 44. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 5-9 Haziran 1991, ss.64-65
DİĞER YAYINLAR
Yalçin M.G., "Zehirli Atık Avcısıyla Tüm Türkiye Gözaltında, Yeni Aktüel Dergisi, 2007", Sunum, ss.100, 2007
Yalçin M.G., "“Niğde Bölgesi Maden Yatakları,” Niğde İl Yıllığı, 80 – 85, 1997.", Sunum, ss.85, 1997